Totemdieren: Bever

De bever is een van de meest daadkrachtige dieren, hij is ijverig en bezit gemeenschapszin. Met zijn scherpe tandjes kan hij als het moet hele bomen vellen.

Hij voelt de noodzaak om datgene wat tot stand is gebracht te behouden en te beschermen.

Bevers vertellen ons dat er soms gewoonweg niets anders opzit dan een plan te maken, de fundering te leggen en te werken naar de volgende stap.

vorige pagina