Totemdieren: Poema

Wanneer je een poema gadeslaat kun je leren hoe lichaam, geest en ziel in harmonie met elkaar kunnen zijn.

De poema belichaamt de zuivere machtenergie, energie die je positief kunt gebruiken zoals bij wijze leiders het geval is, maar ook negatief wanneer er sprake is van machtsmisbruik.

De poema nodigt je uit om achter je eigen overtuigingen te gaan staan en je aan de waarheid te houden.

vorige pagina