Totemdieren: Groene Vrouw

De Groene Vrouw is het symbool van vruchtbaarheid.

Zonder deze kracht zou niets tot wasdom kunnen komen, geen tuin, geen project, geen relatie.. niets.

De Groene Vrouw moedigt je aan om je eigen magie uit te oefenen, om de talenten die je hebt te gebruiken om vruchtbaarheid te schenken aan datgene in jouw leven wat het nodig heeft.

vorige pagina